Værdier og etik

Hos os er patienten i fokus, og et kiropraktisk forløb tilrettelægges derfor på baggrund af en individuel vurdering af skaden og patientens symptomer. Dette sker gennem en klinisk undersøgelse, hvor eventuel billeddiagnostik også kan benyttes i vurderingen.

Særligt funktionsniveau hos patienten spiller en afgørende rolle for tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet. Vi lægger derfor i høj grad vægt på at inddrage patienten, og dette sikres ved at kiropraktoren under hele behandlingsforløbet løbende vurderer og spørger ind til funktionsniveau og symptomer.

 

Vi er os bevidste at ikke to behandlingsforløb er ens, og vi bestræber os derfor altid på at tilrettelægge et forløb på patientens præmis. Dette betyder også, at vi kun foretager de undersøgelser der skønnes nødvendige for det individuelle behandlingsforløb, hvorfor der f.eks. ikke foretages unødvendige røntgenundersøgelser.

 

Kiropraktisk Klinik Frederiksberg følger sundhedsstyrelsen anbefalinger på kiropraktikområdet. Du kan læse mere om de kliniske retningslinjer her