Samtykke, klagemuligheder og utilsigtede hændelser

 

Erklæring om samtykke

 

I kraft af Databeskyttelsesforordningen påkræves der samtykke før klinikken kan behandle persondata. Persondata lagres i patientkartoteket til journalføring jf. bekendtgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved at køre dit sygesikringsbevis gennem kortlæserende giver du samtykke til at følgende data lageres i patientkartotek:

  • Fulde navn

  • CPR-nummer

  • Adresse

  • Telefon nr. og e-mail hvis dette er oplyst

Ved konsultation med kiropraktor giver du samtykke til at følgende data lageres i patientkartoteket:

  • Oplyste helbredsoplysninger

  • Helbredsoplysninger fundet ved undersøgelse af kiropraktore

  • Dokumentation af evt. behandling

Samtykke kan til en hver tid trækkes helt eller delvist tilbage, uden tilbagevirkende kraft. For mere information spørg efter vores Privatlivspolitik eller læs den her (Privatlivspolitik).

Klagemuligheder

 

Du har mulighed for at klage over din behandling. Dette kan gøres ved at rette skriftlig henvendelse til klinikken og den vil blive behandlet internt på klinikken.

Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen eller du vil klage over andre forhold kan du også anmelde dette hos Styrelsen for patientklager på https://stpk.dk/da/. Din behandler er gerne behjælpelig ved spørgsmål i forbindelse med dette.

 

Hvis du vil søge erstatning i forbindelse med en skade pådraget under behandling eller undersøgelse, kan dette gøres hos Patienterstatningen. Du finder mere information og Patienterstatningen via Styrelsen for patientklager på ovenstående link.

 

Klinikken personale står for indrapportering af utilsigtede hændelser hos Styrelsen for patientsikkerhed hvis en patient skulle modtage en skadelig eller fejlagtig behandling eller undersøgelse.